Wednesday, July 22, 2009

lahat napapansin

kung nasa labas ako, may nasasabi ka tungkol sa akin!

kapag nasa kwarto lang ako, may nasasabi ka pa rin!

saan ba ako lulugar?

2 comments:

chieru said...

ay, isyu 'to! topic para sa ating coffee date :) si *ahem* general ba ire?

alas said...

ichichismis ko na lang kapag nag-coffee date na tayo ;)