Thursday, November 6, 2008

PSP: GoW

i finished this game for only 4 days... walang puyatang nangyari o anuman, maikli lang yung story... brutal, basta gusto ko kung pa'no 'pinapatay' mga kalaban.hhmm... ano kaya isusunod ko na game? suggestions?

No comments: