Friday, November 16, 2007

.. it starts with a simple appreciation


i like this improved nescafe 3-in-1 coffee. i tasted it when we we're with my hubby's group 'team building.' ang babaw ko no... i love coffee kasi kaya naisipan kong gawin ito. =Di love this particular e-aji product from San Miguel Mills. i love its cheesy flavor. i hope hindi magbago, kasi di ba minsan 'nagbabago' ung lasa kapag medyo tumagal-tagal na... parang tinitipid na nila yung flavoring ek-ek.

No comments: