Sunday, May 4, 2008

Laiya, Batangas

last April 19-20, nagswimming kami sa aming favorite beach resort sa Laiya, San Juan, Batangas... sagot ng balikbayan-kuripot naming tropa ang lahat ng gastusin.. namulubi nga ang loko eh. =psa uulitin, Rod.. salamat =D

complete pictures, visit here

No comments: